Maciej Wiśniewski - Rzeczoznawca majątkowy.
O FIRMIE USŁUGI WYCENY USŁUGI CERTYFIKACJI KONTAKT

USŁUGI WYCENY

Wyceny nieruchomości sporządzane w formie operatów szacunkowych mogą być wykorzystane do następujących celów:
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • sprzedaży
 • indywidualnych potrzeb inwestora
 • podatkowych
 • odszkodowawczych
 • ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • przekształceń praw spółdzielczych (lokatorskich) na własnościowe
 • wnoszenia aportów
 • wykupu i wywłaszczeń przy realizacji inwestycji celów publicznych
 • ustalenia nakładów na nieruchomości
 • ustalenia lub aktualizacji opłat za trwały zarząd

Specjalizujemy się w wycenie:
 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • budynków (domy mieszkalne, budynki gospodarcze, zabytki)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)
 • maszyn i urządzeń
 • środków trwałych

O firmie | Usługi wyceny | Usługi certyfikacji | Kontakt
Projektowanie stron   bbsoft.pl
Maciej Wiśniewski - Rzeczoznawca majątkowy - Wrocław 2010r.