Maciej Wiśniewski - Rzeczoznawca majątkowy.
O FIRMIE USŁUGI WYCENY USŁUGI CERTYFIKACJI KONTAKT

USŁUGI CERTYFIKACJI

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002, zawiera wyliczenie jakości energetycznej budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią danego kraju. W Polsce podstawowe regulacje znajdują się w ustawie - Prawo budowlane, której przepisy w tym zakresie weszły w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.

Oferujemy usługi specjalistyczne:
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów nowych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (deweloperzy, inwestorzy indywidualni)
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów już użytkowanych będących przedmiotem kupna-sprzedaży lub najmu (sprzedający, wynajmujący)
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej
  • audyt energetyczny dla celów termomodernizacji
  • inne usługi z zakresu rozwiązań energooszczędnych stosowanych w budownictwie
  • laserowe pomiary i obmiary

O firmie | Usługi wyceny | Usługi certyfikacji | Kontakt
Projektowanie stron   bbsoft.pl
Maciej Wiśniewski - Rzeczoznawca majątkowy - Wrocław 2010r.